...EGO ALPHA ET OMEGA, PRIMUS ET NOVISSIMUS, PRINCIPIUM ET FINIS...
...EGO PRAETERITUS, ET NUNC, ET POSTERUS: ET IN SEMPER...
...EGO TOTUS, UNUS IN SAECULA SAECULORUM...
Ronde des Lutins, La

 

 

 

 

網路著作權與侵權範圍 生活雜感 - 知識


常識性的網路著作權範圍與侵權行為

網路內容是公開的,並不是無約束的
誹謗問題暫且不論
光著作權一環,台灣就嚴重缺乏常識而不知不覺做出侵權行為1.貼網址連結

基本上沒有問題,但是不可貼切割別人網頁內容之連結
(例如frame中的其中一塊,或是直接連到圖片的網址而非展示頁面)
否則可能侵害完整頁面之商業利益
或是侵犯著作人格權(因為切割頁面可能不含原本完整頁面之著作權資料)2.E-mail轉寄

(在台灣)轉寄色情圖片及文字一律違法,這已經不是著作權法而是刑法了
轉寄未經澄清消息可能違法,如果是謠言且對於文章內容對象造成傷害,構成誹謗
轉寄一般文章在小範圍內屬於合理使用,且必須標明出處及連結
但不得轉寄商業文章(例如付費才能觀看的網路文章)
或是非網路來源(書籍)
否則會侵害商業利益3.轉貼/寄圖片

未經原創作人授權一律侵權4.轉貼文章

這個就是最有爭議的部份了
如果只是貼部份內容(三分之一以下),且標明出處及連結
屬於合理引用,不需經過授權
貼全文若沒取得原創作人同意則侵權
但網路新聞/報導不在此限5.任何形式的全文轉貼/寄都屬於重製

在未經授權的情況下
大量散播侵權
重製行為損害原創作人商業利益侵權6.CC授權標章

有CC標章的網站,其內容可自由轉載或公開散佈
僅需標明出處且不得用於營利/販賣
但沒有CC標章的網站並不代表沒有約束條款/放棄著作權益
相反地更受完整著作權保護,換言之必須遵從上述五條原則本站沒有CC標章,但並沒有禁止轉載
條件是轉載前要申請(我都會同意)
基本上是要了解文章會被轉載到哪去
但知道轉載申請一定會被同意並不代表可以不問自取
圖書館可以免費借閱書籍,不等於你可以直接拿了就走
有精力把整篇文章複製貼上調整格式
難道就不能順便詢問一下站長嗎?
禮貌上打一聲招呼是這麼難的事情嗎?

我不想講難聽的話,也不想為轉貼一篇文章搬出法律責任
但希望習慣無授權轉載的人能知道
事小不代表就不違法
如果真的有人追究的話,轉載者是站不住腳的
06/08/19 06:58
VIEWED (15412) TRACKBACK REPLIES (2)

筱P 10/06/24 07:54
站長你好,偶然看到這篇文章覺得寫的真好,也讓我充分了解網路智慧財產權是怎嚜回事,我想要轉載到我的無名,讓大家也能讀到這篇文章,謝謝!!

彤影 10/07/12 02:36
TO 筱P:
OK~

NAME
URL
CODE
PASS
SECRET

PAGE: 1 ...  39 40 41 42  43  ...  111
TODAY: 32 | YESTERDAY: 246 | TOTAL: 1319925