...EGO ALPHA ET OMEGA, PRIMUS ET NOVISSIMUS, PRINCIPIUM ET FINIS...
...EGO PRAETERITUS, ET NUNC, ET POSTERUS: ET IN SEMPER...
...EGO TOTUS, UNUS IN SAECULA SAECULORUM...
Ronde des Lutins, La

 

 

 

 

行為背後的人性 1-9 人性解析 - 社會技巧分析


1-9 看穿對方的謊言--隱瞞部份事實

  商業行為上最主流的欺騙技巧,雖然這算欺騙,但嚴格來說不算說謊,因為對方說出來的的確是事實沒錯,只是該事實會帶有很大的誤導傾向。

(一)避重就輕
  說明一件事件所造成的損害時,僅敘述輕微或近期的損害,卻不提嚴重或長遠的損害,最常發生在飲食或醫療產業上,或是災難事故。雖然也有反向操作(過度強調嚴重損害,但其實嚴重損害的發生率極低)的手法,不過反向操作的手法屬扭曲或捏造事實,而不是隱瞞事實的技巧。

(二)隱惡揚善
  強調該事物的優點及利益,卻不提其缺點及損害,商業行為中必備的技巧,小從個人的履歷表上詳列美化自己的優點,大至企業合作投資敘述美好願景卻不提及風險均包含在內;日常生活中的商品廣告及買賣交易也無時無刻不在使用此技巧。

(三)誘導式說明
  只講起頭或是模稜兩可的梗概,傾聽者的既有觀念會自動將其敘述補完,為算命及宗教的典型手法,如:你最近犯小人,這句話基本上是廢話,每個人身邊一定多少都會遇到起衝突的人,但傾聽者會自己把遇到的情況代入,就顯得說話者似乎講了很完整的敘述。

  隱瞞部份事實的破除方法需要靠足夠的資訊,如果可以事先做功課的話,將查到的資料先整理出來,和對方說的內容相印證,就可以得知對方隱瞞了哪些部份,亦可當下詢問;如果無法事先做功課的話,先把對方所說的話記下來,事後去蒐集資料,再來對照對方所說的內容,切忌在手上沒有任何資料的時候做出回應,有很高的機率會因為資訊不對等而被對方牽著鼻子走。
12/03/19 10:09
VIEWED (11027) TRACKBACK REPLIES

NAME
URL
CODE
PASS
SECRET

PAGE: 1 2  3  4 5 ...  111
TODAY: 29 | YESTERDAY: 184 | TOTAL: 1324631